Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie

Doręczanie Dokumentów Elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na elektroniczne doręczanie pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
W celu dostarczenia elektronicznego dokumentu do Publicznej Szkoły Podstawowej, Samorządowego Przedszkola lub Zespołu Obsługi Oświaty w Gminie i Mieście Skaryszew , należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik uzyska dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej wybranego podmiotu. Wszystkie podmioty z naszej gminy można wyszukać w systemie ePUAP po wejściu w zakładkę "KATALOG SPRAW" oraz wpisaniu kodu pocztowego "26-640" w drugim oknie wyszukiwania.

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych podmiotów oświatowych Gminy i Miasta Skaryszew:
Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie -/ZOOSkaryszew/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie - /PSP_Skaryszew/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sołtykowie - /PSP_Soltykow/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Odechowie - /spodechow/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Odechowie filia w Wólce Twarogowej - /spodechow/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz - /PSP_Chomentow/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym - /PSP_Dzierzkowek/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu im. K. St. Wyszyńskiego /PSP_Makowiec/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie im. K. Makuszyńskiego /pspmakow/SkrytkaESP
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach /PSPModrzejowice/SkrytkaESP
Samorządowe Przedszkole im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie /SP_Skaryszew/SkrytkaESP

Za pomocą formularza Pismo ogólne do podmiotu publicznego załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji szkoły lub zespołu w tym wniosek, podanie, skargę, zażalenie, odwołanie, informację, powiadomienie, zawiadomienie, opinia, decyzja, postanowienie, wezwanie,  zaświadczenie, inne pismo.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

  1. akceptowane formy załączników to: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml;
  2. maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów;
  3. pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane;

Sprawy załatwiane w trybie postępowania administracyjnego wymagają podania imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
Data utworzenia:2021-09-17
Data publikacji:2021-09-17
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Bombiński
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Bombiński
Liczba odwiedzin:141