Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Główny specjalista do spraw oświaty

Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista do spraw oświaty w Zespole Obsługi Oświaty w Skaryszewie

15 września 2020
Czytaj więcej o: Główny specjalista do spraw oświaty

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, PSP im. Orła Białego w Sołtykowie

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla PSP im. Kornela  Makuszyńskiego w Makowie, PSP im. Orła Białego w Sołtykowie

1. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem pomocy dydaktycznych do:

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Makowie, Maków ul. Szkolna 6,

  26-640 Skaryszew

- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie, Sołtyków ul. Adama Mickiewicza 2, 

 26-640 Skaryszew

a) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia;

b) zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły.

2. Dostarczone pomoce dydaktyczne muszą posiadać  certyfikaty potwierdzające zgodność  z Polskimi Normami oraz certyfikaty bezpieczeństwa.

3. Szczegółowy opis zamówienia, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych, ich specyfikacje techniczną oraz miejsce dostawy został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ część nr 1, część nr 2,

4.Zamówienie podzielone  na 2 części. Wykonawcy mogą składać oferty na każdą z części osobno  lub na dwie części.

Wymienione w opisie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi  w języku polskim oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

15 września 2020
Czytaj więcej o: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, PSP im. Orła Białego w Sołtykowie

Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie z dnia 8 września 2020 r

w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla PSP im. Kornela  Makuszyńskiego w Makowie, PSP im. Orła Białego w Sołtykowie

9 września 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 12/2020 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie z dnia 8 września 2020 r